0
0
00
Moreel leiderschap!

Moreel-leiderschap!

Nog nooit is het leiderschap zo vaak in opspraak geweest als in de laatste jaren. De kredietcrisis wordt door veel mensen verbonden met slecht leiderschap van bonusgraaiende besturen, directies en volgzame managers die ook een graantje proberen mee te pikken. Dit alles over de rug van gewone hardwerkende mensen die de dupe worden van de malaise die er heerst dankzij de kredietcrisis.

Klopt dit stigmatiserende beeld van bankiers, bestuurders enz wel? Hebben we wat geleerd van deze crisis of gaan we weer gewoon op de oude voet verder?

De graaicultuur van sommige leiders werd niet zelden gelegaliseerd vanuit de gedachte ‘de anderen doen het ook, als wij niet meedoen missen we straks de boot’. Vanuit de kredietcisis klinkt er echter steeds meer een roep om een ander soort leiderschap waarbij woorden vallen als moraliteit, principes, normen en waarden, regels voor bankiers, college’s van bestuur en directies.

Is er inmiddels genoeg ‘kritische massa’ aanwezig om ook daadwerkelijk voor een ommekeer in het leiderschap te zorgen, of zullen oude leiderschapsgewoonten waarbij macht, status, geld en ego een rol spelen het overwinnen?

In onze trainings-, opleidings-, advies- en coachingspraktijk worden ons steeds meer vragen gesteld over thema’s als:

 -      moreel leiderschap

-      waarde(n)vol leiderschap

-      diendend leiderschap

-      geïnspireerd leiderschap

-      kernwaarden

-      charisma

-      spiritualiteit

-      het leiden van jezelf

Thema’s die in diverse workshops, lezingen, begeleidingstrajecten, trainingen en opleidingen aandacht krijgen van de medewerkers van NOA.

In een wereld waarin traditionele waarden (Behouden) en moderne waarden (Bezitten, Verwennen) verschuiven naar postmoderne waarden (Ontplooien, Beleven) is een nieuwe vorm van leiderschap steeds belangrijker.

Op deze website een verkenning van een aantal ‘nieuwe’ leiderschapsthema’s en een overzicht van onze diensten waarbij wij zelf de focus vooral leggen op het ‘waardengedreven’ en ‘dienend leiderschap’. Leiders die zichzelf kunnen leiden en zich vanuit een holistische visie verbinden met de medewerkers, de medemens en de wereld. Leiders die hun creatieve vermogens inzetten en verantwoordelijkheid durven nemen voor de bijdrage die hun organisatie aan de wereld levert.

Zie ook www.noa-bv.nl